Vodní zahrádka

Vodní zahrádka

Marie Novotná V úterý 18. 05. 2021 Zahrada

Chcete si vytvořit na zahradě jakýsi střed vzrušujícího života a zároveň oázu klidu? Uvažujte o vybudování okrasného jezírka či rybníčku! Atmosféra duševního uvolnění a pohody, která kolem vodní plochy vzniká, nepůsobí jen na toho, kdo již dávno kouzlu své zahrádky propadl, ale jezírkem jsou okouzleni i všichni ostatní obyvatelé domu. Pohyby rybek i ostatních vodních živočichů, krása vodních rostlin, stejně jako bublání vodotrysku stále znovu fascinují malé i velké uživatele zahrádky.

Voda je natolik působivá, že upoutá každé oko víc než jakákoliv jiná dominanta v zahradě. Musíte mít jasno, v jaké podobě chcete začlenit vodu do zahrady, dále se rozhodněte, zda bude tekoucí nebo stojatá. Důležité také je, aby byla zajištěna bezpečnost dětí, které si v zahradě budou hrát. Nemá smysl naplánovat si veliký dekorativní rybník, a pak ho kvůli bezpečnosti oplotit.

Umístění jezírka

Mnozí lidé se domnívají, že vodní nádrž by měla být ve stínu, protože sluneční svit podporuje tvorbu vodních řas. Správné bude naopak právě to nejotevřenější místo v zahradě, kam přichází dostatek slunce. A to kvůli vodním rostlinám. Také se ujistěte, že v blízkosti není strom. Vodu znečištěnou listím a větvemi ryby neocení. Rostliny i ryby se budou zkrátka dobře vyvíjet, když budou mít dostatek místa a slunce.

Velikost a tvar

Místo, které pro vodní zahrádku vyberete, ovlivní také její tvar a velikost. Na úpatí skalky nebo blízko záhonu trvalek můžete založit pouze jezírko přírodních tvarů. V terasovité zahradě bude vhodnější kulatý nebo pravoúhlý půdorys vodní nádrže. Již při navrhování mějte na paměti, že jezírko by nemělo mít žádné úžiny, zálivy, kanály nebo zcela neúčelné můstky. Pravoúhlé, oválné, kruhové či podobné jednoduché geometrické tvary vám umožní nejlepší pohled na vodní hladinu ze všech stran. Velikost vodní nádrže bude záviset přirozeně na tom, kolik místa v zahradě jí můžete věnovat. Kvůli vyrovnanějším životním podmínkám pro obyvatele jezírka by plocha vodní hladiny neměla být menší než 5 m2. Avšak umožní-li vám to rozměry zahrady, měli byte rozšířit plochu až na 10 m2

Správná hloubka

Hloubku jezírka stanovíme podle jeho účelu. Mělká jezírka hluboká asi 30 cm budou vypadat hlubší, jestliže boční stěny natřete vodovzdornou černou barvou. Pokud chcete mít v jezírku život, musí být hlubší. Ryby potřebují mít možnost zůstat v zimě pod ledem, když jezírko na povrchu zamrzne. Jezírko, které chcete osázet vodními rostlinami, by mělo být dostatečně hluboké. Lekníny vyžadují hloubku 90 – 120 cm, ale většině ostatních vodních rostlin postačí výška vody 25 až 40 cm nad jejich kořeny. Připočítáme-li k tomu asi 15 cm zeiny na dně nádrže, kde budou rostliny růst, musíme počítat s hloubkou asi 40 – 60 cm pro největší část jezírka. 

Správný poměr mezi plochou a objemem

Ať se rozhodnete pro kterýkoliv typ vodní plochy, pravidelné nebo romantické, voda by měla být vždy čistá a průzračná. To znamená, že musí být buď tekoucí, takže použijete na recyklaci čerpadlo, nebo musíte do jezírka vnést rovnovážný život – okysličující rostliny, měkkýše a ryby. Úspěšnou rovnováhu vytváří potravinový řetězec, který zabraňuje tomu, aby jezírko zamořily zelené řasy, kalící vodu. Velmi malé vodní nádrže se musí pravidelně čistit a znovu napouštět. 

V nové vodní nádrži se vám voda dříve nebo později zbarví do zelena. Dokazuje to, že ve vodě je nadměrné množství řas. Je tedy potřeba vytvořit v nádrži přirozenou rovnováhu pomocí dalších rostlin, které odčerpávají řasám dostupné živiny i světlo. Listy leknínů a jiných druhů plovoucích rostlin ochraňují vrchní vrstvu vody před přímými slunečními paprsky. Také odebírají vodě kyslík a minerální soli.

Příčina zelené vody ale může být ve špatném poměru mezi plochou vodní hladiny a objemem nádrže. Při projektování jezírka vycházejte ze zásady, že v nádrži by nemělo být méně než 250 l vody na 1 m2 plochy.

 

Materiál na jezírko

Nádrž má být nepropustná. Dříve byl jediným dosažitelným stavebním materiálem beton. Jeho největším nedostatkem je malá pružnost. Tlak vznikající při zmrznutí vody může betonovou nádrž snadno roztrhat. Proto se k zakrytí dna jezírka nebo jiného vodního objektu často používají fólie z PVC. Všechny fólie vydrží déle, když je budete chránit před ostrými předměty a přímým slunečním zářením. 

Stavba jezírka

  1. Dno výkopu pečlivě vyrovnejte a odstraňte všechny ostré předměty, které by mohly fólii protrhnout. Výkop vyložte akrylovou textilní rohoží, nebo hladkou vrstvou malty z jednoho dílu cementu a osmi dílů jemného písku. Také můžete dno nádrže pokrýt asi 1 – 2 cm vysokou vrstvou jemného písku. 
  2. Položte plastovou fólii. Na okraje fólie, které by měly asi 30 cm přesahovat přes okraje výkopu, položte zatím cihly. 
  3. Jezírko naplňte vodou, ale opatrně, aby žádná z cihel nespadla dovnitř a nepoškodila fólii. 
  4. Přebytečnou fólii odstřihněte, ale kolem celého jezírka nechte nejméně 10 cm navíc, na které se položí dlažba či kameny.
  5. Okraje rybníčku se obvykle zakrývají plochými kameny, které přesahují několik centimetrů nad vodní hladinu. Kameny opatrně naskládejte. Můžete také použít větší kusy kůry či zajímavě tvarované kořeny, větve nebo kmeny. Na některých místech později zakryjeme břeh převislými rostlinami. 

 

Těšíme se, až se nám pochlubíte svými vodními zahrádkami. Ať se vám podaří!

Ve srovnávači máte 0 produktů k porovnání
Zobrazit porovnání