Vrácení zboží

K čemu slouží 14denní lhůta pro vrácení zboží?

V kamenných prodejnách si můžete zboží vždy osobně prohlédnout a vyzkoušet. Při on-line koupi přes internetový obchod tuto možnost bohužel nemáte. A právě proto je tu prvních 14 dní od objednávky!

Lhůta má zákazníkovi poskytnout podobnou možnost prohlédnutí a vyzkoušení zboží i z pohodlí domova. V žádném případě však neslouží k vypůjčení zboží pro vlastní účely a jeho použití.

V jakých případech vzniká právo na vrácení zboží ve 14denní lhůtě?

Dle občanského zákoníku máte jakožto kupující dle § 54 odst. 7 právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku. Tedy například při objednání zboží pomocí internetového obchodu.

14denní lhůta platí i při osobním odběru s objednávkou, která byla učiněna on-line. Nikoliv však při pouhé rezervaci zboží na prodejně.

Objednávka nesmí být uzavřena na IČO.

Kdy tato 14denní lhůta začíná a kdy končí?

 • Zákonná lhůta pro vrácení zboží nabývá platnosti následující den po převzetí zboží.
 • Pozor, jedná se o kalendářní dny, nikoliv pracovní!
 • Pokud konec lhůty připadá na svátek či víkend, je jako poslední den platnosti brán následující pracovní den.
 • Příklad: pokud si v našem internetovém obchodu objednáte zboží ve čtvrtek a v pátek si jej převezmete, 14denní lhůta nabývá účinku v sobotu.

Do kdy je potřeba vrátit zboží a informovat o odstoupení od kupní smlouvy?

 • Je potřeba, abyste nám o tom, že chcete vrátit zboží, dali vědět nejpozději v poslední den této lhůty, nejlépe písemně.
 • V případě zaslání poštou je nutné, aby byl dopis odeslán prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty.
 • Odstoupení je také možné zaslat e-mailem, a to nejlépe jako nafocenou podepsanou kopii.
 • Zakoupené zboží je po odstoupení od smlouvy nutné vrátit co nejdříve, tedy bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Jaké zboží nemůžete vrátit?

Vrátit nelze zboží, které:

 • bylo zakoupeno déle než před 14 dny,
 • bylo upraveno podle požadavků zákazníka,
 • je poškozené nebo nese známky opotřebení.

Kam zboží zaslat? Co k němu přiložit?

 • Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě můžete zaslat nebo osobně přinést na kteroukoliv naši pobočku.
 • Spolu se zbožím je nutné dodat písemné rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde.
 • V případě osobního vrácení je možné toto odstoupení sepsat na místě.
 • V neposlední řadě je také potřeba dodat doklad o koupi, abychom Vaši žádost mohli co nejdříve vyřídit.
 • Adresa pro zasílání zboží:
  Jarabák s.r.o. - Vrácení zboží
  Pražská 626
  Libiš u Neratovic
  277 11
 • Náklady na dopravu zboží zpět k prodejci hradí bez možnosti náhrady kupující.

V jakém stavu musí být vrácené zboží?

 • Zboží je nutné uvést do stavu co nejvíce odpovídajícímu tomu, ve kterém jste ho převzali po zakoupení.
 • Pokud by tomu tak nebylo (zboží by například chyběl původní obal, neslo by známky opotřebení či poškození), je nutné mít na paměti, že jsme oprávněni požadovat finanční náhradu nákladů na uvedení daného zboží zpět do prodeje. Tato částka by Vám byla stržena při vrácení peněz.
 • U každého zboží posuzujeme jeho stav individuálně.
 • Příklad: Pokud budete chtít vrátit například zahradní nábytek setu 4 židlí a stolu bez originálního obalu, přičemž u stolu bude chybět jedna noha, má prodejce právo požadovat náhradu za opravu stolu a shánění nového obalu. Pokud však doručíte set nábytku bez viditelného poškození i s originálním obalem, bude Vám téměř jistě vrácena plná částka, kterou jste za produkt zaplatili.

Kdy mi budou vráceny peníze?

 • Peníze za vrácené zboží Vám zašleme (domluveným způsobem) co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naše reklamační oddělení.

V jakých dalších případech nelze odstoupit od smlouvy?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE (PDF).

Ve srovnávači máte 0 produktů k porovnání
Zobrazit porovnání